Інформація

1. Мета, основні завдання та функції закладу.

2. Організаційна структура закладу.

3. Фінансова звітність закладу 

4. Актуальні вакансії.

5. Залишки медикаментів

6. Оренда майна підприємства

 

1. Мета, основні завдання та функції закладу.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗАПОРІЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, зареєстрований розпорядженням представника Президента України в Запорізькому районі Запорізької області від 12.01.1993 року № 15, є правонаступником прав і обов’язків „Запорізької центральної районної лікарні”.

Комунальний заклад „Запорізька центральна районна лікарня” Запорізької районної ради (далі - заклад) є лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Запорізького району, є центром організаційно-методичного і оперативного керівництва закладами охорони здоров’я на території Запорізького району, відповідальним за організацію та якість медичного обслуговування населення Запорізького району Запорізької області.

Основні завдання закладу:

 • забезпечення реалізації державної та регіональної політики в галузі охорони здоров’я;
 • прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 • здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
 • організація та надання медичної допомоги населенню Запорізького району;
 • забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я;
 • координація діяльності медичних закладів, установ та організацій незалежно від форм власності, які працюють в галузі охорони здоров’я на території Запорізького району;
 • задоволення потреб населення Запорізького району у високоякісній, кваліфікованій медичний допомозі.

Основні функції закладу:

 • внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку Запорізького району, розробка районних програм у галузі охорони здоров’я;
 • організація кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Запорізького району;
 • організація поліклінічного обслуговування населення Запорізького району;
 • організація невідкладної медичної допомоги на території Запорізького району;
 • проведення разом з Комунальним закладом «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради та Вільнянським міжрайонним управлінням Держсанепідемслужби України в Запорізькій області на території Запорізького району комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів;
 • згідно з чинним законодавством України систематична перевірка та контроль за роботою лікувально-профілактичних та санітарно- профілактичних закладів Запорізького району;
 • сприяння роботі асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я;
 • надання першої та невідкладної медичної допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та інших нещасних випадках;
 • надання лікарської допомоги вдома хворим, які за станом здоров’я та характером захворювання, не можуть відвідувати поліклініку, яким потрібен нагляд лікаря; направлення хворих на лікування до лікарень, санаторіїв, відбір дітей у спеціалізовані дитячі дошкільні заклади та ін.;
 • раннє виявлення захворювань, кваліфіковане обстеження хворих та здорових, які звертаються до поліклініки, в т.ч. з використанням джерел іонізуючого випромінювання;
 • своєчасну госпіталізацію людей, яким потрібне стаціонарне лікування, з попереднім максимальним обстеженням хворих згідно з характером захворювання;
 • своєчасне та кваліфіковане надання лікарняної допомоги населенню району ;
 • усі види профілактичних оглядів (попередні, при вступі на роботу, цільові та інші) у тому числі на договірній основі;
 • проведення спільно з Комунальним закладом «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради диспансеризації населення, у тому числі: відбір людей, які потребують нагляду за станом їх здоров’я, забезпечення їх кваліфікованого обстеження та систематичне лікування у залежності від характеру захворюваності, вивчення умов їх праці, розробок та впровадження у життя необхідних заходів профілактики;
 • експертизу тимчасової непрацездатності хворих, видачу та продовження листків непрацездатності, довідок потребуючим переводу на другі дільниці праці,відбір на санаторно-курортне лікування;
 • направлення на медично-соціальні експертні комісії (МСЕК) з ознаками стійкої втрати працездатності;
 • санітарно-просвітню роботу серед населення району, підлітків, працівників сільськогосподарських та промислових підприємств, установ та організацій, їх гігієнічне виховання;
 • надання платних видів медичної допомоги працівникам господарств, підприємств та організацій на договірних умовах;
 • надання основних видів медичної допомоги населенню здійснюється за рахунок власних сил Запорізької центральної районної лікарні.

 

2. Організаційна структура закладу.

КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» ЗРР - лікувально-профілактичний заклад Запорізького району, що надає вторинний рівень медичної допомоги. До структури центральної районної лікарні входить:

та стаціонарні відділення на 255 ліжок:

Поліклініка КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» ЗРР надає медичну допомогу мешканцям Запорізького району.

В обстеженні кожного пацієнта використовується комплексний підхід і сучасні методи лікування. Звернувшись до наших фахівців, Ви отримаєте вичерпну консультацію і лікування за вас питання. Спеціалізацією нашої поліклініки є такі медичні напрямки:

- гінекологія (здійснюється діагностика, лікування та профілактика гінекологічних захворювань, функціонує кабінет патології шийки матки, оглядовий кабінет, кабінет планування сім'ї, підготовки сім'ї до пологів);

- офтальмологія (здійснюється діагностика, лікування та профілактика захворювань переднього відрізка ока, патології очного дна. Виконується визначення полів, гостроти зору. Підбір окулярів різного ступеня складності. Здійснюється ургентна допомога);

- отоларингологія (здійснюється діагностика, лікування та профілактика захворювань ЛОР-органів,  планова та ургентна допомога при сторонніх тілах ЛОР-органів, переломах кісток носа, носових кровотечах. Проводиться консервативне лікування хронічних захворювань ЛОР-органів. Проводиться аудіометричне дослідження органів слуху);

- ендокринологія (здійснюється діагностика, профілактика та лікування ендокринологічних захворювань, раннє виявлення патології щитовидної залози. На базі кабінету функціонує школа навчання хворих страждають на цукровий діабет);

- урологія (діагностика, профілактика та лікування урологічних захворювань, функціонує оглядовий кабінет для чоловіків);

-дерматовенерологія (працює пункт добровільного консультування пацієнтів з питань хвороб, що передаються статевим шляхом (кабінет «Довіра»);

- наркологія (діагностика, профілактика та лікування алкогольної та наркотичної залежності, проводиться анонімне консультування пацієнтів);

- онкологія (діагностика, профілактика та лікування онкологічних захворювань, раннє виявлення патології молочних залоз);

- кабінет профпатолога (можливе проходження первинного, періодичного профілактичного огляду, водійських комісії, комісії на носіння зброї);

- неврологія (здійснюється діагностика, лікування та профілактика захворювань центральної і периферичної нервової системи);

- хірургія і травматологія (надається планове і ургентне лікування хірургічної та травматологічної патології, виконуються оперативні втручання з приводу врослого нігтя, новоутворень шкіри - (атероми, ліпоми, папіломи) з подальшим виконанням гістологічного дослідження видаленого матеріалу);

- психіатрія (діагностика, лікування та профілактика психічних захворювань, консультації психосоматичних хворих)

На сучасному технологічному і професійному рівні працюють діагностичні підрозділи поліклініки - клініко-діагностична лабораторія, ендоскопічний кабінет, рентгенологічна і УЗ - діагностика. Функціонує кабінет масажу, фізіотерапії, аудіометричний кабінет.

Режим роботи поліклініки з 8.00- 16.00.

Прийом вузьких фахівців з 8.00-14.36

Вихідний-субота, неділя.

Отримати довідкову інформацію можна в реєстратурі за тел.: 764-86-05

Стаціонарна хірургічна допомога населенню Запорізького району надається на 40 ліжках загальнохірургічного профілю. Серед них виділено 16  післяопераційних ліжок для чистих операцій, та 24 ліжка для гнійних операцій.

Стаціонарну медичну допомогу хворим хірургічного профілю в районі надають 3 хірурги. Один має вищу кваліфікаційну категорію. Завідуючий відділенням Циомашко Павло Миколайович. 

Хірургічна допомога надається в ургентному та плановому порядку. Також проводяться всі види паліативних втручань при злоякісних новоутвореннях органів черевної порожнини, лапароскопічна холецистєктомія та дренування черевної порожнини.

Операційні забезпечені механічними операційними столами імпортного виробництва, дихальною апаратурою (РО – 6, „Фаза”), кардіомоніторами спостереження („CARDIOCAP”, ЮМ – 300 фірми „Ютас”), електрокоагуляторами („Мрія”), електровідсмоктувачами,  кардіодефібрилятором та безтіньовим освітленням. З 2005р. відділенням придбано та введено в експлуатацію лапароскопічне обладнання.  Також операційна та перев’язувальна забезпечені портативними дихальними апаратами „Кокчетав”. 

За рік у відділенні виконується біля 600 оперативних втручань, біля п’ятої частини з них лапароскопічні.

Хірургічне відділення оснащене централізованою подачею кисню до всіх палат, операційної  та перев’язувальної .

Всі кабінети відділення забезпечені компьютерною технікою та доступом до інтернету.

Отоларингологічна допомога надається в амбулаторних умовах. В штаті 2 лікаря-отоларинголога.

Урологічне відділення в Запорізькій центральній районній лікарні відкрито в 1980 р. з ініціативи в ті роки головного лікаря Борисенка В.М., багато років відділення очолював лікар-вищої категорії Ширін Леонід Іванович. Відділення розгорнуто на 30 ліжок,  у ньому працюють два лікаря вищої категорії (завідуючий урологічним відділенням з 2015р. – Копилов Артем Сергійович). В структурі нозологій, які лікуються в урологічному відділення переважають сечокам’яна хвороба, доброякісна гіперплазія передміхурової залози тощо. Система надання медичної допомоги хворим з ДГПЗ представляє повний цикл, який включає консервативну терапію на початкових стадіях захворювання та оперативне лікування.

Гінекологічне відділення функціонує в складі ЗЦРЛ з 1979 року, розраховано на 30 ліжок. У відділенні працює медичний персонал, що має першу та вищу кваліфікаційні категорії. Очолює колектив лікар вищої категорії Макаренко Ольга Володимирівна.

У відділенні  лікують: патології вагітності строком  до 22-го  тижня, запальні захворювання жіночих статевих органів, доброякісні гіперпластичні процеси, проводить переривання небажаної вагітності.  Впроваджуються нові методи лікування.

Проводиться профілактична робота з  розповсюдження ідей здорового способу життя, а також профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом.  Активно працює «Школа відповідального батьківства»

Уважні, людяні та добрі медпрацівники з зрозумінням ставляться до проблем и побажань пацієнтів, щоб пацієнти  максимально комфортно відчували себе в нашому відділені.

Дитяче відділення знаходиться на 4 поверсі 5-ти поверхового корпусу лікарні. Розраховано на 20 ліжок.
У відділенні проходять обстеження та лікування діти у віці від 1 місяця до 18 років. Лікування проводиться дітям з захворюваннями органів дихання, органів травлення, з хворобами сечовидільної, нервової, серцево-судинної системи. Обстеження і лікування проводиться згідно затверджених стандартів лікування. Впроваджуються нові методики лікування.
Хворі  лікуються в світлих комфортних палатах.
Постійно проводиться санітарно-освітня робота по попередженню захворювань у дітей та пропаганда грудного вигодовування.
 

Терапевтичне відділення Запорізької центральної районної лікарні функціонує з 1959 року, наразі налічується 45 ліжок.  Протягом року у відділенні отримують лікування понад  2200 хворих.

Завідувачка відділенням – Рижова Юлія Сергіївна.

У  відділенні працюють досвідчені і кваліфіковані лікарі.

У стінах відділення пацієнтам надаються консультації вузьких спеціалістів : окуліста, ендокринолога, невролога, хірурга, отоларинголога, уролога, гінеколога, травматолога, інфекціоніста, кардіолога) 

Обстеження хворих проводиться з використанням сучасних методик:

 • Електрокардіографія
 • Реоенцефалографія
 • Ультразвукова діагностика
 • Рентгенологічны  дослідження
 • Спірографія
 • Фіброгастроскопія
 • Колоноскопія
 • Ірігоскопія

Сучасні методи лабораторних досліджень.

Кардіо-неврологічне відділення Запорізької центральної районної лікарні функціонує з 1980 року, розгорнуто на 70 ліжок.

Протягом року у відділенні отримують лікування біля 1500 хворих.

У кардіоневрологічному відділенні працюють досвідчені і кваліфіковані лікарі – лікарі вищої категорії.

Завідуюча відділенням – Свисенко Тетяна Вікторівна, лікар-кардіолог вищої категорії.

Лікар – невролог  – Корогод Валентина Федорівна, лікар-невролог вищої категорії.

Основними завданнями відділення являються організація і здійснення кваліфікованої діагностичної, лікувальної і консультативної медичної допомоги мешканцям Запорізького району із захворюваннями серцево-судинної  системи, центральної і периферичної нервової системи.

Обстеження хворих проводиться з використанням сучасних методик:

 • сучасні методики клінічних лабораторних досліджень;
 • електрокардіографія;
 • реоенцефалографія;
 • ехоенцефалографія;
 • ультразвукова діагностика

Лікування проводиться згідно затверджених МОЗ України протоколів лікування.

Інфекційне відділення розгорнуте на 30 ліжок, в т.ч. дитячих. Виконує в тому числі функцію діагностичного відділення. На базі відділення проводяться тренувальні навчання з діагностики та ліквідації вогнища ОНІ. Очолює інфекційне відділення лікар вищої категорії Нечиталюк Валентина Миколаївна.

Клініко-діагностична лабораторія працює згідно свідоцтва про атестацію за №002450 від 16 січня 2012 року, виданим  Міністерством охорони здоров’я  України   терміном на 5 років, який надає право  на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров'я. Очолює КДЛ на протязі багатьох років лікар вищої категорії Шляга Валентина Федорівна.

Основний напрямок нашої діяльності – це широкий спектр досліджень : гематологічних, загально клінічних, біохімічних, імуносерологічних та цитологічних.  В теперішній час неможливо представити  роботу лікаря без використання допоміжної діагностичної інформації.  Близько 80 % цієї діагностичної інформації  дає клініцисту лабораторна медицина. Тому основний принцип нашої роботи – достовірність лабораторної інформації з метою разом з клініцистом вирішити  діагностичні та прогностичні задачі. Надійність лабораторного аналізу крові відіграє в лікарській практиці ключову роль.  Висока точність в проведенні лабораторних досліджень забезпечує достовірність результатів.

Для цього КДЛ  має необхідну діагностичну апаратуру та висококваліфікований персонал.

В КДЛ працюють 2 лікарі-лаборанти , які мають вищу кваліфікаційну категорію та 17 фельдшерів-лаборантів, 8 з яких мають вищу кваліфікаційну категорію.  

Згідно галузі атестації  КДЛ дозволено виконання  128 методик лабораторних досліджень. КДЛ проводить всі види гематологічних, загально клінічних, майже всі види біохімічних, цитологічні, імуносерологічні дослідження. В ЦРЛ  є баран-донор.У нього беруть еритроцити для проведення аналізів крові на сифіліс, а також ми проводимо на еритроцитах барана унікальну реакцію для диференційної діагностики захворювань суглобів, яку ніхто в Запорізькій області не проводить. Ми проводимо імуноферментні аналізи «Cito-test»  на рото вірус, вірус грипу, сифіліс, тропонін,  HBsAq, HCV, Heljcobacter pjlorj. Термін виконання всіх досліджень 1-2 дні, згідно технологічних вимог. Також  лабораторія виконує аналізи: демодекс, зскрібки шкіри на наявність грибів, спермограму тощо.

Стоматологічне відділення КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» ЗРР складається з лікувально-хірургічного та ортопедичного відділень.

Спектр послуг:

 • Дитяча стоматологія;
 • Лікування, реставрація зубів;
 • Хірургічна стоматологія;
 • Зубопротезування.

Прийом ведуть досвідчені лікарі стоматологи. Кабінети забезпечені всім необхідним обладнанням. Застосовуються сучасні методи лікування карієсу та його ускладнення. Пломбувальні матеріали останнього покоління.

При протезуванні зубів виготовляються:

 • знімні протези (пластинкові і бюгельні);
 • коронки і мостовидні протези (штамповано-паяні і литі);
 • косметичні види протезування (пластмасові, металопластмасові керамічні вироби).

Лікарі стоматологи проводять гігієнічне навчання, професійну чистку зубів, зняття зубних відкладень.

КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» ЗРР – визнаний і авторитетний лікувально-профілактичний заклад,  де працює талановитий і згуртований колектив, основним завданням якого є -  повертати людям здоров'я та якість життя. Пам'ятайте, що своєчасне звернення до фахівців гарантує успішний результат будь захворювання.

 

3. Фінансова звітність закладу

 

4. Актуальні вакансії.

Зі список актульних вакансій ви можете ознайомитись на нашій сторінці на порталі WORK.UA за наступним посиланням: https://www.work.ua/jobs/by-company/1737877/.

 

5. Залишки медикаментів

З 18.02.2019 року інформація щодо наявних залишків медикаментів, медичних виробів оприлюднюється на веб-порталі ELIKY за посиланням: https://eliky.in.ua/hospital/1851.

Інформація до 18.02.2019 року:

6. Оренда майна підприємства

З переліком відомостей про договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону України "Про оренду державного та комунального майна", договори, передбачені частиною третьою статті 2 зазначеного Закону, інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та договори позички, укладені до введення в дію такого Закону ви можете ознайомитися за посиланням.© 2015-2021 КЗ "Запорізька центральна районна лікарня" ЗРР.
Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.
Розробник: Гудим М.Ю.